Ffôn / Tel: 07595 370711 Ebost / Email post@recriwtio.com
07595 370711 post@recriwtio.com
Jobs recently filled
Title: Senior Communications Manager
Location: Cardiff
Jobs recently filled
Title: Grants Officer
Location: Carmarthenshire
Jobs recently filled
Title: Translator
Location: Swansea
Jobs recently filled
Title: Business Officer
Location: Pembrokeshire
Jobs recently filled
Title: Planning Organiser
Location: Gwynedd
Jobs recently filled
Title: Nursery Assistant
Location: Cardiff

Latest Vacancies

Job Number:
R101
Salary:
Graddfa: 7
Location:
Caerdydd
Closing date:
Cyn gynted ag y bo modd
Short Description:

Prif ddiben y Swydd hon yw i hyrwyddo gwasanaethau addysgol a diwylliannol y sefydliad yng Nghymru a Lloegr, gan gyfoethogi enw da a delwedd y brand brand trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau CC a chyfathrebu.

Back to Top