Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Swyddi gwag

Rhif Swydd:
R109
Cyflog:
Pecyn cyflog cystadleuol
Lleoliad:
Gogledd Cymru
Dyddiad Cau:
04/02/2021
Disgrifiad Byr:

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer ein client hyfforddiant yng Ngogledd Cymru.

Rhif Swydd:
R108
Cyflog:
£21,089 to £23,761 y flwyddyn pro rata
Lleoliad:
Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd
Dyddiad Cau:
26/06/2019
Disgrifiad Byr:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r tîm wedi’i leoli yng nghanol dinas Caerdydd yn Rhif 2 Capital Quarter, dafliad carreg o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog.

Rhif Swydd:
R107
Cyflog:
£14,000 a phecyn bonws hyd £40,000
Lleoliad:
Castell Newydd Emlyn
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyfrif ar gyfer client technoleg gwybodaeth yng Nghastell Newydd Emlyn sydd ag enw da a sefydlog ac wedi bod yn masnachu ers 1987.

Rhif Swydd:
R106
Cyflog:
£22k - £25k y flwyddyn + pensiwn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Mae Recriwtio Cyf yn chwilio am Reolwr Bar ar gyfer cwmni poblogaidd yng nghanol Caerdydd.

Rhif Swydd:
R105
Cyflog:
£18,000
Lleoliad:
Belfast, Gogledd Iwerddon
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Bydd yr unigolion llwyddiannus yn cynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol dros y ffôn ac ar e-bost i gwsmeriaid ar gyfer asiantaeth weithredol o dan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn Belfast, Gogledd Iwerddon.

Rhif Swydd:
R103
Cyflog:
£20,000 + Tâl ychwanegol posibl o £750 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Rydym yn chwilio am Gynghorydd Gwasanaeth Cwsmer dwyieithog i ymuno a chwmni yng Nghaerdydd. Yn atebol i’r Rheolwr Cludo i’r Cartref, mae’r swydd hon yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn y gwasanaeth cwsmer gorau posibl.

 

Rhif Swydd:
R103
Cyflog:
£17,940 - £21,857
Lleoliad:
Ynys Môn
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Gweithredu’r prosiect yn lleol yn unol ag arweiniad y Cydlynydd Rhanbarth a’r Cydlynydd Cenedlaethol.

Rhif Swydd:
R101
Cyflog:
Graddfa: 7
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Prif ddiben y Swydd hon yw i hyrwyddo gwasanaethau addysgol a diwylliannol y sefydliad yng Nghymru a Lloegr, gan gyfoethogi enw da a delwedd y brand brand trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau CC a chyfathrebu.

Rhif Swydd:
R102
Cyflog:
£23000 - £27000
Lleoliad:
Gwynedd
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Rydym yn recriwtio ar rhan Canolfan Gelfyddydol Gymunedol yn Gwynedd sy’n chwilio am Rheolwr Neuadd.

Back to Top